กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง จัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 (08/09/2016)
ราคากลาง ค่าจัดจ้างดอกไม้งานเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (08/09/2016)
ราคากลาง จัดจ้างทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติแบบตั้งโต๊ะ และงานพิมพ์ระบบ inkjet ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (08/09/2016)
ราคากลางการจ้างเหมาบริการนิทรรศการและศิลปกรรม กรมแระชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/09/2016)
ราคากลาง โครงกการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต (06/09/2016)
ราคากลาง โครงการเช่าสัญญาณทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สำหรับเชื่อมโยนสัญญาณวิทยุกระจายเสียง (06/09/2016)
ราคากลาง โครงการค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (06/09/2016)
ราคากลาง โครงการการจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ "NBT World Forum" ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 300 เล่ม (05/09/2016)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครื่อข่ายสารสนเทศระหว่างงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (02/09/2016)
ราคากลาง จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/09/2016)
จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/09/2016)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย (31/08/2016)
ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ (31/08/2016)
ราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิง (30/08/2016)
download 231
โครงการจัดซื้อเทปสำรองข้อมูล และชุดกล้องสำหรับถ่ายทำนอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2559 (30/08/2016)
ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (30/08/2016)
ราคากลาง โครงการจัดทำวารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 (30/08/2016)
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้าอาคาร ซ่อมแซมห้องน้ำ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำอาคารสำนักข่าว (26/08/2016)
download 330
โครงการ จัดจ้างทำหนังสือ Smart Famer รู้ไว้...ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ (25/08/2016)
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ (25/08/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode