กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านวังกวาง (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเดื่อ (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ของแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหันแดง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่พัฒนา (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าช้าง (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาปูน (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง งานฐานราก คสล.พร้อมย้ายถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 21บ้านวังมล (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง งานฐานราก คสล.พร้อมถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียน และหมู่ 10 บ้านเขาถ้ำ (10/02/2011)
งค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง (10/02/2011)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( โรงเรือนสุกร ) (10/02/2011)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ) (10/02/2011)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร 100 ปี และอาคารหอประชุมใหญ่ (10/02/2011)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ และประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/02/2011)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำและพิมพ์หนังสือ Harmony with Nature:The Royal Wisdom of King Bhumibol (10/02/2011)
ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด SATELLITE UPLINK พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา (10/02/2011)
download 50
ประกาศร่าง TOR ซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจันทบุรี (10/02/2011)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2554 กรมประชาสัมพันธ์ (09/02/2011)
จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี "หนึ่งใจ..หนึ่งไทยเดียวกัน" (07/02/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา (07/02/2011)
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ขอแจ้งการเปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ (07/02/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง ณ อุทยานแห่งชาติสีดา (04/02/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode