กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2553 กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2553 กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2552 กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2552 กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วในการถ่ายไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง (17/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน 7 (16/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (14/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (14/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (14/09/2010)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาจัดนิทรรศการและแสง สี เสียง นครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์ 1,700 ปี ครั้งที่ 2 (14/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการ และศิลปกรรม (10/09/2010)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/09/2010)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (09/09/2010)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม-2878 เพชบุรี (07/09/2010)
ร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR) งานจัดซื้อ Cooling Tower Fan Blade ของ Steam Turbine Block 10 โรงไฟฟ้าน้ำพอง (06/09/2010)
ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ สวนกลางประจำปีงบประมาณ 2554 (03/09/2010)
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง จำนวน 2 รายการ (03/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย 2011 (31/08/2010)
ร่าง TOR โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2554 (27/08/2010)
download 52

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode