กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) (02/12/2010)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (01/12/2010)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2,3 และหอผู้ป่วย NICU อาคารผู้ป่วยใน 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/11/2010)
คุณสมบัติตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) (16/11/2010)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2010)
สรุปผลการจัดซ์้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 (15/11/2010)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (09/11/2010)
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (08/11/2010)
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ตั้งเวลา (04/11/2010)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (28/10/2010)
สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (19/10/2010)
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม-2878 เพชบุรี (ครั้งที่ 2) (18/10/2010)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงอื่น และพนักงานขับรถด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/10/2010)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (12/10/2010)
ร่าง TOR จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักขับรถ ของหน่วยงาน สทท.,สวท. และ สนข. จำนวน 51 คัน ระยะเวลา 3 ปี (08/10/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2553 (07/10/2010)
ร่าง TOR จัดจ้างเหมารถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถของหน่วยงาน สทท.,สวท. และ สนข. จำนวน 51 คัน ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) (24/09/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2553 กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2553 กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode