กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/01/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ( Cape Seal ) (จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองแสง หมู่ 5 ) (18/01/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 (18/01/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ( Cape Seal ) (จากแยกถนนสุวรรณสร – บ้านไผ่) (18/01/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 (18/01/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 196 รายการ (17/01/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างก่อสร้างมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (17/01/2011)
สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (17/01/2011)
ร่าง TOR ซื้อตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบ FM (ทดแทนของเดิม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นครพนม เชียงราย และอุตรดิตถ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชุด (11/01/2011)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ และเครื่องสำรองไฟ (07/01/2011)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ (05/01/2011)
ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ตามดครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลาย จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (27/12/2010)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสาอากาศของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดระยอง (เขายายดา) (24/12/2010)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (20/12/2010)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (15/12/2010)
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์โลโก้ สทท. (07/12/2010)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ (03/12/2010)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) (02/12/2010)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (01/12/2010)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2,3 และหอผู้ป่วย NICU อาคารผู้ป่วยใน 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/11/2010)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode