กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> อุทกภัย/วาตภัย
อุทกภัย/วาตภัย
ปภ.ตรัง สรุปสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิต 1 รายแล้ว โดย ปภ.ตรัง เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม (09/12/2016)
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยที่มากับน้ำ (09/12/2016)
ปภ.สงขลา สรุปสถานการณ์อุทกภัยยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอบนคาบสมุทรสทิงพระ ขณะที่ปริมาณฝนลดลง แต่ระดับน้ำยังคงทรงตัว เนื่องจากมีน้ำหนุนจากจ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช (09/12/2016)
ชาวยะลาร่วมใจซับน้ำตาชาวใต้ เปิดรับบริจาคสิ่งของ ยารักษาโรค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (09/12/2016)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี สรุปพื้นที่เกิดอุทกภัย 10 อำเภอ ช่วง 1-8 ธ.ค.2559 (08/12/2016)
ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (08/12/2016)
ตรวจสภาพฝายคลองตะโก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน ยังมั่นคงแข็งแรง หลังผ่านเหตุการณ์เกิดอุทกภัย (08/12/2016)
ผู้บัญชาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ประชุมให้ความช่วยเหลือประชาชนคาบสมุทรสทิงพระ (08/12/2016)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านมา 3 วัน น้ำยังคงท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร (08/12/2016)
หลายหน่วยงานใน จ.ชุมพร เข้าช่วยเหลือ ตรวจเยี่ยม และแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย (08/12/2016)
ปภ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ขณะที่ มูลค่าความเสียหายทั้งจังหวัด กว่า 63 ล้านบาท (08/12/2016)
รมว.มหาดไทย กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ (08/12/2016)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เผย สถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ล่าสุดส่งผลกระทบใน 8 อำเภอ (08/12/2016)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง (08/12/2016)
"น้ำใจแก้ไขน้ำท่วม" ภาคเอกชนจังหวัดตรังร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (08/12/2016)
ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลถล่ม ล่าสุดน้ำท่วมใน 17 อำเภอ 750 หมู่บ้าน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 63 ล้านบาท ขณะที่ สาธารณสุขเตือนประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังโรคไข้หวัดและน้ำกัดเท้า (08/12/2016)
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นักท่องเที่ยวยกเลิกทัวร์ ด้าน ลิบงการท่องเที่ยวนำเสื้อชูชีพมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมสูง (08/12/2016)
ผู้ว่าฯ สงขลา ย้ำทุกหน่วยงานแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว ขณะที่ สธ.สงขลา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการอย่างต่อเนื่อง (08/12/2016)
เกษตรจังหวัดตรัง ประชุมเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดตรัง เพื่อเยียวยาเกษตรกร (08/12/2016)
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ส่งมอบอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3,000 กิโลกรัม (08/12/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode