กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาโครงการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน (Asean Connect) (07/11/2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ของประเทศไทย (07/11/2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษากฤษ The Insider Thailand (07/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/11/2018)
จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (06/11/2018)
ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (06/11/2018)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (06/11/2018)
download 246
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (06/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวกและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และพาหนะนำโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/11/2018)
ประกาศราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ (05/11/2018)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 (กคล.) (05/11/2018)
เดือน ตุลาคม 2561 (02/11/2018)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (02/11/2018)
download 282
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (02/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไมโครโฟน ยี่ห้อ Sennheiser Wireless handheld โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/11/2018)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 23 รายการ (01/11/2018)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (01/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี (31/10/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31/10/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode