กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2019)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างผลิตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (27/05/2019)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานปนะจำไตรมาส3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/05/2019)
สัญญาเช่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลคุณภาพสูง SLR และอุปกรณ์ส่วนควบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (24/05/2019)
สัญญาจ้างทำระบบกรอกใบสมัครบัตรเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (24/05/2019)
สัญญาจ้างตกแต่งและจัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกศูนย์สื่อมวลชน การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (24/05/2019)
สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (24/05/2019)
สัญญาจ้างผลิตสารคดี เกี่ยวกับงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (24/05/2019)
สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับคู่มือสื่อมวลชนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (24/05/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (24/05/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดไทยธรรม ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/05/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ร่วมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2019)
จ้างผลิตรายการ มองอาเซียน และ ASEAN Insight ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (23/05/2019)
รายงานการเงิน กปส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (23/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการสาธิตการทำอาหารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กปส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการสอบให้กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/05/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (17/05/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode