กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

คปภ. ยกระดับการกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดด้านประกันภัยในยุคดิจิทัล (30/10/2018)
พาณิชย์นำทีมลงพื้นที่เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อขยายการค้าในอนุภูมิภาค (30/10/2018)
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย อำเภอทุ่งหว้า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (29/10/2018)
นายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดพะเยา (29/10/2018)
ศธ.ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง (29/10/2018)
คปภ. เร่งประกันเยียวยาผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตกรณีรถตู้ชนช้างป่าที่ฉะเชิงเทรา (29/10/2018)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) (29/10/2018)
ปลัด สธ. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ป่วยปลอดภัย ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา (28/10/2018)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในเขต สปก.เกือบหมื่นราย (24/10/2018)
รัฐบาลผลักดันพ.ร.บ.ขายฝาก คุ้มครองดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ไม่ให้ถูกยึดที่ดิน (22/10/2018)
รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร 434 แห่ง เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก ในพื้นที่ 56 จังหวัด หวังยกระดับราคาข้าวเปลือก (22/10/2018)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ติดตามผลงานรัฐบาลและ คสช. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรกร อ.ภูหลวง และโครงก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมหมู่บ้าน อ.ผาขาว จ.เลย (22/10/2018)
จัดหางานหนองบัวลำภู แจ้งการติดตั้งและให้บริการตู้งาน(Job Box) ให้บริการ เชื่อมโยงคนหางานกับผู้ประกอบการ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว (22/10/2018)
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปี2561 (22/10/2018)
ที่ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ร่วมรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว 2018 (09/10/2018)
จังหวัดอุตรดิตถ์ติดตั้งตู้งาน หรือ Job Box จำนวน 5 แห่ง (08/10/2018)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท ไม่เป็นความจริง (08/10/2018)
ปรับปรุงร่างพรบ อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยของไทยก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ (08/10/2018)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเชิงรุก แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พร้อมยืนยันจะดำเนินการให้เรียบร้อยและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย (08/10/2018)
ปรับปรุงร่างพรบ อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยของไทยก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ (08/10/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode