กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ชี้แจงเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบุคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
ส.ส. ในสภามาจากไหน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่
ถูกจำกัดสิทธิ เมื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กกต.สุโขทัยสรุปยอดลงทะเบียนองค์กรมี 1 องค์กร ทั้งประเทศรวม 476 องค์กร
ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ระวังต้องโทษ
ร่วมกันป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง
ปลอดภัย ไร้กังวล แจ้งทุจริตเลือกตั้ง
จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายฯ พร้อมครู กศน. 3 จชต. ถกประเด็นการศึกษา เพื่อนำไปทำแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลใหม่จะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ ส่วนการจัดตั้งสำนักงาน ปยป.มีส่วนสำคัญ ช่วยบูรณาการข้อมูลและเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายรัฐบาล
ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : บางระกำโมเดล “เปลี่ยนทุ่งนาสีเขียว เป็นทุ่งหน่วงน้ำสีขาว ลดน้ำท่วมข้าว เพิ่มน้ำสร้างปลา”
นครนายก ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด อัตรา 70:30 เน้นนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแก้ปัญหาความยากจน
นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค มุ่งเน้นขับเคลื่อนให้แต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน พร้อมกำชับบริหารงบประมาณไม่ให้เกิดปัญหา
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมายเผยแนวโน้มอาจใช้รูปแบบไพรมารีโหวตตามที่ กรธ.เสนอ โดยมอบพรรคดำเนินการใน 30 วันของช่วง 90 วัน ก่อนกฏหมายบังคับใช้
จังหวัดตรัง เร่งระดมความคิดเห็นและปฏิรูปแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode