กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 10 รายการ (18/08/2016)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 (15/08/2016)
download 290
โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายการ "ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี" (11/08/2016)
โครงการประชาสัมพันธ์วันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครบรอบ 28 ปี NBT ทางเลือกใหม่ของปวงชน (10/08/2016)
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์โดยวิธีกรณีพิเศษ (10/08/2016)
โครงการประชาสัมพันธ์วันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครบรอบ 28 ปี 11 กรกฎาคม 2559 (10/08/2016)
ราคากลางโครงการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (09/08/2016)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2559 (09/08/2016)
ราคากลางโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๓ ๑ ระบบ (02/08/2016)
ราคากลาง โครงการซื้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่ งานพระราชพิธี เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร (01/08/2016)
download 352
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2559 (01/08/2016)
download 301
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/08/2016)
download 162
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 92
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 63
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาการทุจริตและปรพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 15
ที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 30
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 29
ที่ปรึกษาประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 (01/08/2016)
download 12
โครงการประเมินผล โตรงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 2
โครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่องการบริหารจักการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/08/2016)
download 1

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode