กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๘๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/09/2014)
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (29/09/2014)
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด (26/09/2014)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (26/09/2014)
ร่าง TOR ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (24/09/2014)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วบครบ กรมประชาสัมพันธ์ (24/09/2014)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (19/09/2014)
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (19/09/2014)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 19 เครื่อง (19/09/2014)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split Type) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (19/09/2014)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธ๊ทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/09/2014)
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ๒ แห่ง กรมประชาสัมพันธ์ (18/09/2014)
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ บริเวณอาคารสถานที่หน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (18/09/2014)
ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส (17/09/2014)
สอบราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (17/09/2014)
สอบราคาซื้อระบบ e-learing ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (16/09/2014)
ประกวดราคา โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อย การจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึกของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (12/09/2014)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์การ กรมประชาสัมพันธ์ (12/09/2014)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ (12/09/2014)
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (12/09/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode