ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , สารคดีสั้น ความยาว ๑ นาที และ Jingle สนับสนุนรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (07/07/2017)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , ข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "รวยด้วยข่าว...เสาร์-อาทิตย์" (07/07/2017)
download 14
อนุมัติให้ต่อสัญญาเพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการ "TO BE NUMBER ONE VARIETY" บริษัท เซซูแป เอเจนซี่ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๖๐ นาที เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ (23/03/2017)
download 52
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง ทางหลวง" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 35
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เทศบาล...ทำดีเพื่อพ่อ" บริษัท บางกอก แมส จำกัด ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 56
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สู่..ประชาคมอาเซียน" ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 40
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ท้องถิ่น แหลมทอง" บริษัท คนไทย ทีวี จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "World of Speed" บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทุกคืนวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ณ สยาม" บริษัท ไทเกอร์ ทู โปรดักส์ชั่น จำกัด ทุกวันจันทร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทิดบ้วนชวนคุย" ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เรื่องเล่า...จากชุมชน" บริษัท ประชาคมมัลติมีเดีย จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" บริษัท อาทิตย์โชนแสง จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คิดการณ์ไกล" บริษัท อาทิตย์โชนแสง จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 12
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "แผ่นดินทอง" บริษัท ไนซ์ วิชั่น กรุ๊ป จำกัด ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 4
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สถานีความคิด" บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทุกวันพุธ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 6
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ใจฟ้า" พิเศษ มูลนิธิธรรมรักษ์ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 8
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ใจฟ้า" มูลนิธิธรรมรักษ์ ทุกวันพุธ ความยาว ๕๐ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 9
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Business Smart" บริษัท มีเดียฮาร์ท จำกัด ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาทีตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Smile Variety" บริษัท ดีมงคล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7