กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

โรงเรียนอนุบาลบ้านสร้าง ขอแจ้งประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย (08/03/2011)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (08/03/2011)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (08/03/2011)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กรมประชาสัมพันธ์ (07/03/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ (07/03/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (04/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านเนินอุดม – หนองเลิง (02/03/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู (02/03/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกเครื่องมือกล (02/03/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาซื้อดินลูกรัง (02/03/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี ) ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่(ครั้งที่ 2) (02/03/2011)
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม (02/03/2011)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงกการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน ตำบลหาดนางแก้ว สายมิยาซาว่า (01/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท จากบ้านนางฮวย หาเมฆ ถึงบ้าน นายยอง เอื้อเฟื้อ (01/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท จากถนน คสล.เดิม ถึง โบราณสถานบ้านปราสาท ช่วงที่ 1 (01/03/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (28/02/2011)
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยอุบัติภัย (24/02/2011)
ประกวดราคาจ้างเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริริวัฒนาพรรณวดี "โครงการหนึ่งใจ..หนึ่งไทยเดียวกัน" (23/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสภาแบบไม้พร้อมเก้าอี้แบบล้อเลื่อน (22/02/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode