กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกวดราคาจ้างเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริริวัฒนาพรรณวดี "โครงการหนึ่งใจ..หนึ่งไทยเดียวกัน" (23/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสภาแบบไม้พร้อมเก้าอี้แบบล้อเลื่อน (22/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (22/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ ระยะทาง 260 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (22/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขนาก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (22/02/2011)
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/02/2011)
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมสิ่งอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/02/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างก่อสร้าง (22/02/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนวิชาเทคนิคพื้นฐาน (22/02/2011)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (16/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 (15/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปาถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 7 (15/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (15/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปาถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 5 (15/02/2011)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี (11/02/2011)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/02/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างก่อสร้าง (10/02/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้านโปร่งอุดมพัฒนา (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านวังใหม่ (10/02/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode