กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (18/03/2011)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำและพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย (Inside Thailand Review 2011:Southern Situation) (17/03/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (17/03/2011)
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอประจันตคาม จำนวน 1 แห่ง (17/03/2011)
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอประจันตคาม จำนวน 1 แห่ง (17/03/2011)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ขอแจ้งสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (17/03/2011)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอแจ้งสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้านแขก หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (17/03/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจัดทำหลักเขตควบคุมพื้นที่ คสล. (17/03/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (17/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (16/03/2011)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (16/03/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์ และอุกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจันทบุรี (16/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (16/03/2011)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (16/03/2011)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (16/03/2011)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสงค์สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล (16/03/2011)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์สอบราคาซื้อแผงกั้นห้อง (16/03/2011)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาค พร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์ และชุด SATELLITE UPLINK พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกต์ (11/03/2011)
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอแจ้งประกาศสอบราคาโครงการสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้านแขก หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (10/03/2011)
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจ้างถมดินพร้อมเทคอนกรีต จำนวน 1 งาน (08/03/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode