กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ซื้อตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบ FM (ทดแทนของเดิม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นครพนม เชียงราย และอุตรดิตถ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ชุด (04/04/2011)
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทีวีภายในอาคารกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ (01/04/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน (25/03/2011)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดเครื่อง Frozen section ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ (24/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสวนผึ้ง (24/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยบ้านโนน ไปบ้านค้อ หมู่ที่ 3 (24/03/2011)
ร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ  Flow cytometer ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/03/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (23/03/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย จัดหาอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงห้องควบคุมหลักในระบบดิจิตอล (MASTER CONTROL ROOM) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (23/03/2011)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปี 2554 (23/03/2011)
โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (23/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ จำนวน 10 หลัง (23/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (23/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ (23/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางยูระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม (23/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ใต้ถนนหมู่ที่ 1 (23/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ (23/03/2011)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนศรีมหาโพธิ (23/03/2011)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (21/03/2011)
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมือง (21/03/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode