กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการเสวนา "วาทกรรมชายแดนใต้กับปลายปากกาสื่อฯ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 723 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิด“การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการผลิตผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการประกวดระดับนานาชาติ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ(ศสช./ข่าว)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์(ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 838 ครั้ง
พิธีการประดับอินทรธนูตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ และการประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 675 ครั้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัล Call For Clips
อ่าน 346 ครั้ง
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีประดับอินทรธนูตำแหน่งรองอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์และ พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริต ของกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๖ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 566 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ ๔๔ และ "พัฒนาการผลิตรายการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ นอกสถานที่"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" รุ่นที่ ๓๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้พันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สวท. (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 701 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 653 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่๓๔ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR" รุ่นที่ ๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode