ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "คำคม ชวนคิด" - สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๖.๕๕ - ๑๗.๐๐ น. ความยาว ๑ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 24
อนุมัติให้เช่าเวลาเพื่อออกอากาศรายการ "Cyber Frontiers สุดขอบไซเบอร์" - บริษัท พรหมวิหาร ทีวี จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๕๕ น. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๗ (03/03/2015)
download 33
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "เดินตามพ่อ" - บริษัท พิจิตรา มัลติมีเดีย จำกัด สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๒๕ น. จำนวน ๓๐ ตอน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (03/03/2015)
download 23
อนุมัติให้ต่อสัญญาเพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการ "TO BE NUMBER ONE VARIETY" - บริษัท เซซูแป เอเจนซี จำกัด ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ (03/03/2015)
download 16
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Smile Variety" - บริษัท ดีมงคล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๕๕ น. ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 19
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยโครงการ "มวยดีวิถีไทย" - บริษัท พีวี อินเตอร์ สปอร์ต จำกัด ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๕ - ๑๕.๕๕ น. ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (ระยะเวล (03/03/2015)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Dr.Zoo สนุกรู้ สนุกคิด" - บริษัท เอ็น บี ซี นิวส์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๕ - ๐๘.๓๐ น. ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "มหัศจรรย์แห่งปัญญา" - วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๕ น. ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 27
อนุมัติให้เช่าเวลาเพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพรอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ความยาวครั้งละ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ในวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ รวม ๗ รายการ (03/03/2015)
download 21
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังสตรี ปี ๒" - บริษัท สกู๊ป มีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๕ - ๑๐.๓๐ น. จำนวน ๑๓ ตอน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (03/03/2015)
download 28
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "High Flyer บินสูง" - บริษัท เฟซมีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๓.๕๕ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (03/03/2015)
download 19
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "The Issues รู้ทันสถานการณ์" - บริษัท ทรีโอ ริช จำกัด ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๒๓.๐๕ - ๒๓.๓๐ น. ความยาว ๒๕ นาที เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนครบ ๕ ตอน (03/03/2015)
download 32
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร้อยรอบรู้" - บริษัท ลัคคิด จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๕๕ น. จำนวน ๑๐ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (03/03/2015)
download 48
ดัชนีผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (03/03/2015)
download 73
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" บริษัท ดนตรีวาทินี จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 50
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" บริษัท ดนตรีวาทินี จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 43
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" บริษัท ดนตรีวาทินี จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 37
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ของ บริษัท ดนตรีวาทินี จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 35
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ด้วยพระบารมี" ของ บริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 44
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ด้วยพระบารมี" ของ บริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 34

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7