กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (29/09/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอาคารพักปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ (27/09/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (27/09/2011)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ (23/09/2011)
ร่างประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง DSI (Digital Subtraction Imaging System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/09/2011)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) (16/09/2011)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการและศิลปกรรม (15/09/2011)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตย์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร (15/09/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (13/09/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (13/09/2011)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (13/09/2011)
ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนข้อเสนอโครงการสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสาร (11/09/2011)
ประกวดราคาการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)และอาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (09/09/2011)
ประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) และรถโดยสารขนาด 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล) ระยะที่ 4 จำนวน 53 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กนิกส์ (08/09/2011)
บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (08/09/2011)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (07/09/2011)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (07/09/2011)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (06/09/2011)
download 54
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ทางราชการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี (06/09/2011)
download 52
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (06/09/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode