กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านหนองคล้า (03/11/2011)
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอาคารประกอบการอื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/11/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตระบายน้ำสำเร็จรูปเหลี่ยม (Box culvert) หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม (25/10/2011)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (18/10/2011)
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (17/10/2011)
โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง DSI (Digital Subtraction Imaging System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/10/2011)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (13/10/2011)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำ เดือนกันยายน 2554 กรมประชาสัมพันธ์ (07/10/2011)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ (05/10/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันให้กับผู้ยากไร้ – ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (04/10/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (04/10/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (04/10/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (04/10/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอาคารพักปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ (29/09/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (29/09/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอาคารพักปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ (27/09/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (27/09/2011)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ (23/09/2011)
ร่างประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง DSI (Digital Subtraction Imaging System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/09/2011)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) (16/09/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode