กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (25/01/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต(วายเมท) จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (25/01/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด (รางยู ) (25/01/2012)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Volume Ventilator ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/01/2012)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อถังขยะแยกประเภทขนาด 120 ลิตร (23/01/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสำนักงาน อบต. (รอบที่ 2) (20/01/2012)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณออกทางวิดิทัศน์ขณะผ่าตัด หู คอ จมูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18/01/2012)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์ (11/01/2012)
ร่างประกาศ Tor ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/01/2012)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (30/12/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อผ้าม่าน (21/12/2011)
สอบราคาซื้อตามโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้ง (21/12/2011)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการจัดประชุม อบรมสัมนา และกลั่นกรองงานอำนวยการ (21/12/2011)
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (21/12/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับพื้นที่พร้อมก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 (16/12/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล, โรงอาหารพร้อมเสาธงบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 (16/12/2011)
สอบราคาจ้างเหมาบริกร (15/12/2011)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2554 กรมประชาสัมพันธ์ (08/12/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล สายหนองอีจู้ หมู่ที่ 4 (06/12/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) และติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ (02/12/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode