กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อผ้าม่าน (21/12/2011)
สอบราคาซื้อตามโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้ง (21/12/2011)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการจัดประชุม อบรมสัมนา และกลั่นกรองงานอำนวยการ (21/12/2011)
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (21/12/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับพื้นที่พร้อมก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 (16/12/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล, โรงอาหารพร้อมเสาธงบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 (16/12/2011)
สอบราคาจ้างเหมาบริกร (15/12/2011)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2554 กรมประชาสัมพันธ์ (08/12/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล สายหนองอีจู้ หมู่ที่ 4 (06/12/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) และติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ (02/12/2011)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน (02/12/2011)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง๑๑ โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง (29/11/2011)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สอบราคาก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารชุดพักอาศัย (28/11/2011)
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/11/2011)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ(CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (18/11/2011)
จ้างเหมาปรับปรุงห้องส่งวิทยุกระจายเสียงฯ (17/11/2011)
สอบราคาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (15/11/2011)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำ เดือนตุลาคม 2554 กรมประชาสัมพันธ์ (14/11/2011)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านหนองคล้า (03/11/2011)
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอาคารประกอบการอื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/11/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode