กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8 – 9 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ (29/08/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 21 เครื่อง (26/08/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อยปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (26/08/2011)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องผู้ประกาศและปฏิบัติการผลิตรายการข่าวส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวีรังสิต กรุงเทพมหานคร (26/08/2011)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี (24/08/2011)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจัดซื้อรถเข็นนั่ง และรถเข็นสามล้อโยกสำหรับคนพิการ (24/08/2011)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (24/08/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ (23/08/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 จำนวน 53 คัน (19/08/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (18/08/2011)
สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย 13 (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเนินค้อ (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง (จากที่ดินนางผิน ครองกาย – ที่ดินนายยุทธสิทธิ์ ทองประสงค์) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุตรราช (จากที่นานายเดชา อักษรดี – แนวเขตรางรถไฟ) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางสมพิศ อุดมทรัพย์ – แนวเขตรางรถไฟ) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางมะระ คัดติยะ – บ้านนายทองเติม ช่างกลึง) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (18/08/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (18/08/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จอภาพคอมพิวเตอร์ (18/08/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode