กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เผยแพร่ประกาสสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรอยชำรุดและรั่วซึม ของอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (14/11/2012)
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ (13/11/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ประกาศประกวดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (08/11/2012)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์ (07/11/2012)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 26 ชุดพร้อมติดตั้งฯ (06/11/2012)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36รายการ (01/11/2012)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างลานพักผ่อน (01/11/2012)
มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครและคัดเลือกผู้ดำเนินการร้านค้าบริการ ณ หอพักนักศึกษาฯ (01/11/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/10/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ระยะที่ ๕ จำนวน ๙๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/10/2012)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว วิทยาลัยมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและก่อสร้างห้องสุขา ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ (19/10/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโรงจอดรถถ่ายทอดนอกสถาที่ รถรายงานข่าวและรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/10/2012)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาเช่าซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (16/10/2012)
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการการพัฒนานำฐานข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (10/10/2012)
ประกาศสอบราคาเครื่องผลิตสัญญาณและตรวจสอบวิเคราะห์สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลแบบมือถือ (09/10/2012)
องค์การคลังสินค้า ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555-2556 (09/10/2012)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ (08/10/2012)
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 อัตรา (02/10/2012)
ประกวดราคา การเช่ารถบรรทุก และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ระยะที่ ๕ จำนวน ๙๐ คัน (28/09/2012)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (28/09/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode