กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 10 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 6 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
อบต.ดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ฯหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมถนนใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองปื๊ด ซอยถ้ำเต่า (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ และอุปกรณ์ หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุข (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26/06/2012)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารฝ่ายศิลปกรรมและอาคารชมรมอดีตข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (25/06/2012)
โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/06/2012)
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง (20/06/2012)
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา (18/06/2012)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะแวก) จำนวน 1 หลัง (07/06/2012)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง(ทดแทนของเดิม) (07/06/2012)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์ (07/06/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode