ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปรายการพิเศษ ชุด "รักพ่อ" เฉพาะกิจ - บริษัท เออีซี เดอะ เพาเวอร์ จำกัด (06/03/2015)
download 37
การถ่ายทอดสด พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ - กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๓๐ - ๐๐.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (06/03/2015)
download 35
การเช่าเวลาออกอากาศการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ - บริษัท สมองใส แอดเวอร์ไทซิง จำกัด (06/03/2015)
download 38
การจัดรายการพิเศษการกุศลหาทุนสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย - วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (03/03/2015)
download 24
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สปอต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด (นางสาวสิทธิณี กิตติสิทโธ) ความยาว ๖๐ วินาที ออกอากาศข่าวเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (03/03/2015)
download 49
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สกู๊ปบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด (เบญจมาพร อินทบริบูรณ์) ออกอากาศข่าวค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๒๐ น. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๑ ครั้ง (03/03/2015)
download 32
การถ่ายทอดสด การแข่งขันชกมวยรายการ "ศึกหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปะทะ มวยไทยนานาชาติ" - บริษัท ณรงค์วัส โปรโมชั่น จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (03/03/2015)
download 32
การถ่ายทอดสดงาน "มหกรรม ๙ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว" - บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (03/03/2015)
download 38
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สกู๊ปบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด (เบญจมาพร อินทบริบูรณ์) ออกอากาศข่าวค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๒๐ น. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๑ ครั้ง (03/03/2015)
download 28
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังแห่งแผ่นดินไทย" - โครงการผลิตรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด "พลังแห่งแผ่นดินไทย" ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ความยาวตอนละ ๓ นาที ช่วงเวลาหลังข่าวในพระราชสำนัก (03/03/2015)
download 25
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สกู๊ปไออาร์พีซี และสกู๊ปสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน - บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด (เบญจมาพร อินทบริบูรณ์) (03/03/2015)
download 25
การเช่าเวลาถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดภูเก็ต (03/03/2015)
download 28
การถ่ายทอดสด งานพิธีวางศิลาฤกษ์สังเวชนียสถาน - วัดพระบาทน้ำพุ วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างริมถนนพหลโยธิน ระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (03/03/2015)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "พาทูตเข้าครัว : Diplomats Society" - บริษัท รุ่งอรุณ บรอดคาสติ้ง จำกัด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๕ น. เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (03/03/2015)
download 34
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ปฏิรูปประเทศไทย" - บริษัท ซิติเซน มีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๕ น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 18
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "เรื่องดีดีที่เมืองไทย" - บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๕ น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 24
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "กฎหมายสามัญประจำบ้าน" - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟวายไอ คอมมูนิเคชั่น ความยาว ๑ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" - บริษัท ซิติเซน มีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๕ น. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 18
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ประเด็นดังหลังข่าว" - บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๕ น. ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 22
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "นักปกครองไทยใจเกินร้อย" - บริษัท ซัน เด เทเลวิชั่น จำกัด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ระหว่างเวลา ๑๔.๐๕ - ๑๔.๓๐ น. เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) (03/03/2015)
download 27

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7