กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เผยแพร่ประกวดราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา พัทลุง ตราด มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และสุโขทัย จำนวน 6 ชุด (20/02/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม) (20/02/2013)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2556 กรมประชาสัมพันธ์ (14/02/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/02/2013)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางทวารหนักชนิดสี (Ultrasound) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/01/2013)
ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/01/2013)
ร่างประกาศ ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/01/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโครงการย่อยจัดซื้อทดแทนกล้องถ่ายภาพผลิตรายการและข่าวระบบ HD พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/01/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (22/01/2013)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี สอบราคาซื้อวัสดุอาหารสัตว์ (16/01/2013)
องงค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เเละหมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (15/01/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (15/01/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (15/01/2013)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับปรุงหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (11/01/2013)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ รถยนต์ (เก๋ง) ประจำตำแหน่ง (11/01/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/01/2013)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา) (10/01/2013)
เผยแพร่ประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 26 ชุดพร้อมติดตั้ง (10/01/2013)
ศูนย์พัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ขับรถยนต์ ทำความสะอาด และดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2556 (09/01/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode