กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกวดราคาซื้อ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลกลาง จัดหาระบบนำเข้าสัญญาณและออกอากาศและจัดหาชุดตัดต่อภาพเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง (11/09/2012)
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (10/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการและศิลปกรรม (07/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (06/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (06/09/2012)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2555 กรมประชาสัมพันธ์ (04/09/2012)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการ (04/09/2012)
จ้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) (04/09/2012)
การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) (04/09/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวด โครงการปรับปรุงหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) จำนวน 1 หลัง (31/08/2012)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (29/08/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอลฟัลต์ติคคอนดรีต สายหน้าวัดหนองกระจับ เชื่อมต่อถนนปราจีนตคาม หมู่ 7 ตำบลดงพระราม (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างเปิดถนนลูกรัง หมุ่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (28/08/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode