กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) อบต.บ้านพระ สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ต.บ้านพระ (04/04/2013)
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) ศูนย์วิจัยละพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (04/04/2013)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (04/04/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ (ภายใน) การจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสายสะพาย สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ (26/03/2013)
ประกาศร่าง TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ โครงการย่อย (19/03/2013)
เผยแพร่ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ้างออกแบบหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (15/03/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับปรุงหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/03/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ (ภายใน) การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 (13/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา, พัทลุง, ตราด, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด และสุโขทัย จำนวน 6 ชุด (11/03/2013)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 กรมประชาสัมพันธ์ (11/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด (08/03/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับปรุงหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (07/03/2013)
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าว โครงการย่อยจัดจ้างบริการ และบำรุงรักษาระบบข่าวอัตโนมัติ ( i-News Maintenance Agreement Service ) จำนวน ๑ ระบบ (01/03/2013)
ร่าง TOR ภาษา E ปีงบประมาณ 2556 รอบ 2 ฉบับแรก (01/03/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสาและสายอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาอากาศ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/02/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณและสายอากาศ ระบบ F.M. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์, สงขลา และจังหวัดลำปาง (22/02/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode