กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ (31/07/2012)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2555 กรมประชาสัมพันธ์ (24/07/2012)
ปรกวดราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โดยการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ ความเร็วสูง (ระยะที่ 1) สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมพร้อมติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ ของสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (13/07/2012)
อบต.วังท่าช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคปซีล(แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 21 บ้านวังมล (12/07/2012)
อบต.วังท่าช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคปซีล(แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 20 บ้านอุดมสุข (12/07/2012)
อบต.วังท่าช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคปซีล(แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 17 บ้านวังใหม่ (12/07/2012)
อบต.วังท่าช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคปซีล(แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 12 บ้านโปร่งพัฒนา (12/07/2012)
อบต.วังท่าช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคปซีล(แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 10 บ้านเขาถ้ำ (12/07/2012)
อบต.วังท่าช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคปซีล(แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งใหญ่ (12/07/2012)
อบต.บางเตย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บของเอนกประสงค์ ฯ (12/07/2012)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อกล้าหวาย (12/07/2012)
กกต.ปราจีนบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรีและผังบริเวณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/07/2012)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจัดซื้อคุรภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวน 24 ชุด พร้อมติดตั้ง) (11/07/2012)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพร้อมซีดีเผยแพร่ผลงานดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (10/07/2012)
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (09/07/2012)
อบต.ดงพระราม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (09/07/2012)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (09/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 13 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode