กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นและคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (01/02/2019)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ โครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (31/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 (31/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเลนส์กล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/01/2019)
ประกาซผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไม่รวมนน้ำมันเชื้อเพลิง) เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บางไทร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายสื่ิอโสตทัศน์ไปจัดเก็บ ณ คลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ Digitent ภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้อ่านที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเสวนา ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ อำเถอเบตง จังหวดยะลา ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (21/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ชุดคำสั่งการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ตามโครงการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2562 - 2580)และระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร ผ้าคลิบลี้ง จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กตุ๊กตาแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/01/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode