กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและมอบตราสัญลักษร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (Government Information Network : GIN) เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 875 ครั้ง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 749 ครั้ง
กิจกรรม “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เด็กเอ๋ย เด็กดี ” กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 904 ครั้ง
พิธีทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
กรมทรัพยากรน้ำ มอบของขวัญสนับสนุน งานวันเด็กแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
กรมทรัพยากรน้ำร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมประชาสัมพันธ์” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแถลงข่าว “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางานของนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 660 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 795 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 814 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 746 ครั้ง
การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี(ศสช./ภาพ,ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วม ไทย-จีน(CRI) ครั้งที่ ๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode