กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เผยแพร่ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง อปส. จำนวน 1 คัน (13/09/2013)
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (11/09/2013)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (11/09/2013)
ราคากลางโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน, โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกบภัยพิบัติทางธรรมชาติฯ และการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก รวม 3 โครงการ (11/09/2013)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (10/09/2013)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (09/09/2013)
ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร ประจำปีงบประมาณ 2557 (09/09/2013)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (09/09/2013)
ราคากลางโครงการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร (การจ้างเหมาบริการด้านแรงงานในการทำงานนิทรรศการและศิลปกรรม (06/09/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการด้านแรงงานในการทำงานนิทรรศการและศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 (06/09/2013)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/09/2013)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (05/09/2013)
ประกาศสอบราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (04/09/2013)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างทำไดอารี่พร้อมปากกาที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 โครงการ (04/09/2013)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 กรมประชาสัมพันธ์ (03/09/2013)
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (03/09/2013)
สอบราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (02/09/2013)
ร่างประกวดราคาฯ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฯ (29/08/2013)
download 33
ราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการ การพัฒนาสื่อกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/08/2013)
ประกวดราคาซื้อโครงการ การพัฒนาสื่อกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/08/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode