กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ (Repeat Order) (10/10/2013)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ (Repeat Order) (10/10/2013)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน)เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๗๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอ (08/10/2013)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเทปโทรทัศน์ในการผลิตรายการข่าว (07/10/2013)
ราคากลาง จ้างเหมาอบรมเกี่ยวกับการสื่อข่าวแะผลิตรายการข่าวฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว (07/10/2013)
ราคากลาง จ้างเหมาผลิตรายงานพิเศษ (สกู๊ปข่าว) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (07/10/2013)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556 กรมประชาสัมพันธ์ (03/10/2013)
ราคากลาง โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (02/10/2013)
เผยแพร่ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (02/10/2013)
ราคากลาง โครงการจัดหาอะไหล่อุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน บริเวณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบขาช้างไฮดรอลิค โครงการพัฒนารายการข่าวฯ (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน" (30/09/2013)
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ (27/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล (27/09/2013)
ราคากลางโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2557 (26/09/2013)
ราคากลางโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2557 (26/09/2013)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีมีความประสงค์สอบราคาซื้อซอฟแวร์การสอนซ่อมแท็บเล็ต มีรายละเอียดดังนี้ (26/09/2013)
ราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ของอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) จำนวน 8 เครื่อง (26/09/2013)
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (25/09/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode