กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจำกัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่าง ๆ บริเวณอาคารสถานที่หน่วยงานราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2557 (21/08/2013)
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรม การจัดการแข่งขันตอบปัญหา Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ ๓ (19/08/2013)
อ่าน 538 ครั้ง
จัดจ้างผลิตเสื้อยืดเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (19/08/2013)
อ่าน 1206 ครั้ง
ราคาจ้างเหมาบริการจำกัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ บริเวณอาคารสถนที่หน่วยงานราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2557 (16/08/2013)
สอบราคาจ้างเหมาบริการจำกัดปลวก หนู ยุง มด แมลงสาบและแมลงต่างๆ บริเวณอาคารสถนที่หน่วยงานราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2557 (16/08/2013)
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงสำหรับห้องส่งโทรทัศน์ 2 (15/08/2013)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556 กรมประชาสัมพันธ์ (06/08/2013)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงสำหรับผลิตรายการข่าว (เพิ่มเติม) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/08/2013)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงสำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/08/2013)
ประกาศแจ้งการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา (01/08/2013)
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และจอรับภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (30/07/2013)
download 78
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออาเซียน (26/07/2013)
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (25/07/2013)
เผแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (19/07/2013)
ประกวดโครงการซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยา (18/07/2013)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำตุ๊กตาอาเซียน (17/07/2013)
ประกาศกรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางขอนแก่น มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 15 รายการ (17/07/2013)
ประกาศร่างประกวดราคาโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่๒) (17/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ต้องการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 11โครงการ ดังนี้ (15/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ต้องการประมูลรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ รายละเอียดดังนี้ (15/07/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode