กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (25/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเทปโทรทัศน์ในการผลิตรายการข่าว (23/09/2013)
สอบราคาจัดซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ จำนวน ๓๒ ชิ้น (23/09/2013)
ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเลือกสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Router Switcher 32 คูณ 32) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (20/09/2013)
สอบราคาจัดซื้อสื่อมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (19/09/2013)
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ 2557 (งบดำเนินงาน ปี 2557) โดยวิธีกรณีพิเศษ (18/09/2013)
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (17/09/2013)
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ) (16/09/2013)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าวโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต (16/09/2013)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (13/09/2013)
เผยแพร่ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ประเมินแผนกลยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (13/09/2013)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำเนินหยุดรถ บริเวณหน้าด้านอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (13/09/2013)
เผยแพร่ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง อปส. จำนวน 1 คัน (13/09/2013)
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (11/09/2013)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (11/09/2013)
ราคากลางโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน, โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกบภัยพิบัติทางธรรมชาติฯ และการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก รวม 3 โครงการ (11/09/2013)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (10/09/2013)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (09/09/2013)
ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร ประจำปีงบประมาณ 2557 (09/09/2013)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (09/09/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode