กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ (24/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่งานเทคนิคออกอากาศ (21/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อมีเดีย ชนิด SxS Express Card-1 (21/03/2014)
ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 53 คัน ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว (20/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อมีเดียแบบ P2 Card 32 GB (20/03/2014)
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (20/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ขนาดเล็กแบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (20/03/2014)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ (20/03/2014)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา อ่างล้างมือ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดบางไทร และปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนวัดสะแกงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (20/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมจานสายอากาศรับ-ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (20/03/2014)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถผลิตรายการและรับ -ส่ง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ ชนิด ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/03/2014)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 22 เครื่อง (19/03/2014)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ (19/03/2014)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ (18/03/2014)
สอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ ๖๔ GB (18/03/2014)
ราคากลางโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง (17/03/2014)
สอบราคาซื้อเครื่องมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (17/03/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบสำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๑ (TV Studio ๑)ระบบ Dingital High-Definition ๑ ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตรายงานข่าวพิเศษ(สกู๊ปข่าว)วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 (13/03/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode