กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

อบต.หาดนางแก้ว ประสงค์สอบราคาสร้างถนนคอนกรีตเสีิมเหล็ก หมู่ 5 รายละเอียดดังนี้ (10/07/2013)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ (10/07/2013)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556 กรมประชาสัมพันธ์ (10/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง(ปราจีนบุรี) ประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนราดยางเคพซีล สายบ้านโนน-หนองอีจู้ หมู่ 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้ (09/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง(ปราจีนบุรี) ประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนราดยางเคพซีล สายบ้านตม-เนินแต้ หมู่ 2 รายละเอียดดังต่อไปนี้ (09/07/2013)
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ประสงค์สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ (09/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง(ปราจีนบุรี) ประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องดับเพลิงและถังขยะพลาสติก รายละเอียดดังต่อไปนี้ (09/07/2013)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (08/07/2013)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ (05/07/2013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (04/07/2013)
อบต.ดงขี้เหล็ก ต้องการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) จำนวน 4 สาย (04/07/2013)
อบต.ดงบัง ต้องการจ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกสระน้ำ รายละเอียดดังนี้ (04/07/2013)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (02/07/2013)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์ประกวดราคาดังนี้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 037-212117) (02/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันตา จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์สอบราคาซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู รายละเอียดดังนี้ (02/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ รายละเอียดดังนี้ (02/07/2013)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประสงค์จ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ (02/07/2013)
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการดังนี้ (02/07/2013)
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 25 รายการ (27/06/2013)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ (26/06/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode