กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (05/09/2014)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (05/09/2014)
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (04/09/2014)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 กรมประชาสัมพันธ์ (03/09/2014)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ (03/09/2014)
ราคากลางโครงกลางสอบจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (02/09/2014)
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมระบบเครื่งปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) (02/09/2014)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ICD : Implantable Cardiovertor Defibrillator (Single Chamber) จำนวนประมาณ ๘ ชุด (01/09/2014)
งานแคนตัน แฟร์ ดึงดูดนักธุรกิจผู้ดั้นด้นจากอุโมงค์ในกาซาด้วยสินค้าที่หลากหลายและคุณภาพดี (01/09/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างอบรมหลักสูตร Essential for TV Host สู่การเป็นคนเบื้องหน้าแถวหน้า (01/09/2014)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ มีประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการ (01/09/2014)
สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบกรมประชาสัมพันธ์ (28/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ (28/08/2014)
ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร ประจำปีงบประมาณ 2558 (26/08/2014)
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย (26/08/2014)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (26/08/2014)
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25/08/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25/08/2014)
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/08/2014)
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและภาพข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (25/08/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode