กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดหลักสูตร "เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์" รุ่นที่ ๘ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมหารือกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมการฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ หลักสูตร โฆษกกระทรวง รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการเสวนา "วาทกรรมชายแดนใต้กับปลายปากกาสื่อฯ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 723 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิด“การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการผลิตผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการประกวดระดับนานาชาติ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ(ศสช./ข่าว)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์(ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 838 ครั้ง
พิธีการประดับอินทรธนูตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ และการประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 675 ครั้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัล Call For Clips
อ่าน 346 ครั้ง
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีประดับอินทรธนูตำแหน่งรองอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์และ พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริต ของกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๖ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 566 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ ๔๔ และ "พัฒนาการผลิตรายการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ นอกสถานที่"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" รุ่นที่ ๓๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้พันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สวท. (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 701 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode