กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สำนักงาน กกต. ออกเอกสารข่าว เตือนพรรคการเมือง - กองเชียร์ ระวังการจัดมหรสพกองเชียร์ ในวันรับสมัครเลือกตั้ง
กกต.สงขลา กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตและในเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต พร้อมเตรียมหน่วยเลือกตั้งกลางคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่เลือกตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวก
ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 3
กกต. สงขลา เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อกฏหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส แ
กกต.จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง
กกต.นครพนม แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง การปฏิบัติตัวและวิธีใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสื่อมวลชน
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า ยื่นคำขอภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้
จ.ยะลา เปิดเวทีระดมความคิดเห็น สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการปฎิรูปประเทศ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำคัญหลายฉบับ
นายกรัฐมนตรี ย้ำยุทธศาสตร์ชาติ คือกลไกหลักสร้างอนาคตประเทศ ขอทุกคนทำความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อน
กกต. ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 3 แห่ง และในเขตเลือกตั้ง 8 แห่ง รองรับประชาชนใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้
กกต. เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรได้ ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไป
กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 และเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 จำนวน 11 ฉบับ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 9 ฉบับ
กกต.กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
จังหวัดเพชรบุรี จัดเวทีนโยบายสาธารณะ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
กอช. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในพื้นที่จังหวัดลำปาง
จังหวัดพัทลุง เร่งขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 1.3 ล้านไร่ ภายในปี 2564 โดยจะเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค
รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 13 ประเด็นปฏิรูปประเทศ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode