ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (10/03/2015)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสานการขอเผยแพร่การสัมภาษณ์ของ กฟผ. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ (10/03/2015)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประสานการขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕ (10/03/2015)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประสานการขอเผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลทางสถานีวิทยุกระจายเส่ียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ (10/03/2015)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ประสานการขอเผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ (10/03/2015)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB ประสานการขอเผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันว (10/03/2015)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ห้างขายทอง จินฮั้วเฮง จำกัด ขอเผยแพร่จิงเกิ้ลและการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (09/03/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (09/03/2015)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารออมสิน ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (ทุกวันเสาร์) (09/03/2015)
download 38
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "เวทีคนไทย" (09/03/2015)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจสุดสัปดาห์" ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ (09/03/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "CSR Variety" ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (09/03/2015)
download 18
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "เคาะข่าวเด่น" (09/03/2015)
download 25
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (09/03/2015)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕ (09/03/2015)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาค (09/03/2015)
download 15
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (09/03/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่สปอตวิทยุและประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ (09/03/2015)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Energy Time" (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ (09/03/2015)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (09/03/2015)
download 23

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7