กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2019)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมน้ำมันและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสีทอง พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ที่ 10 คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ขนาด 120ซม x 200 ซม . โดยวิธีฌแพาะเจาะจง (20/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (19/08/2019)
ขายทอดตลาดพัสดุคุรภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สถาบันการประชาสัมพันธ์ (19/08/2019)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กรมประชาสัมพันธ์ (14/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมสื่อสารและสร้างความเข้าใจและรับนโยบาย "สร้างมิตรภาพ ความผูกพัน ชาวกรมประชาสัมพันธ์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำแผ่นผังรายการวันออกอากาศวันแรกของสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ด้วยแผ่นอคริลิก กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ทะเบียนคุมการจ่ายเงินงบประมาณและใบรับใบสำคัญ (กคล.) (07/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ (นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์) (07/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (รอบ ๒) (07/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอแบบแอนิเมชั่น ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Receiver หูฟังแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/07/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode