ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารออมสิน ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , จิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ" (29/05/2015)
download 44
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประสานขอการเผยแพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเส่ียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Smart Travel" (29/05/2015)
download 46
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท สปอตร์ฮีโร่ จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 41
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุของ เบนโตะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 41
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางกอกดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ ยูโร่ คัสตาร์ด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 43
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท อมารีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 41
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท คิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรี จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 39
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท สามารถไอโมบาย จำกัด (มหาชน) ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ ไอโมบาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 36
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 48
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 38
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 44
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 47
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุโรงพยาบาลสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประะเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 41
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ ไส้กรอก ซีพี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 40
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุรถยนต์ฟอร์ด ทางสถานีวิทยุกระจายเส่ียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์) (10/03/2015)
download 48
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ กางเกงใน เจ.เพรส ทางสถานีวิทยุกระจายเส่ียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์) เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. (10/03/2015)
download 41
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ผลิตภัณฑ์ ๓ เค จำกัด ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุแบตเตอรี่ ๓ เค ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์) เวลา ๒๑.๐๐ ๐๒.๐๐ น. (10/03/2015)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ เครื่องดื่มโค๊ก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์) เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. (10/03/2015)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาเก็ตติ้ง จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. (10/03/2015)
download 47
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ประสานขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "กว่าจะมาเป็นไทย" (10/03/2015)
download 31

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7