กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการการจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ประจะปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1000 เล่ม (16/08/2017)
download 10
ราคากลาง โครงการการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน(NBT World) ประจำปี 2560 (16/08/2017)
download 6
ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (11/08/2017)
ราคากลาง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (10/08/2017)
โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (08/08/2017)
โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี (08/08/2017)
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 29 (08/08/2017)
โครงการจัดซื้อชุดไฟไซเรนพร้อมติดตั้งแระจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณฯ(DSNG) (08/08/2017)
ราคากลาง โครงการ เช่ารถยนต์ ระยะที่ 9 90 วัน (07/08/2017)
ราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ทดแทนของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (07/08/2017)
ราคากลาง โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "ทำเนียบส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (04/08/2017)
ราคากลาง จ้างบริหารจัดการ Facebook Hero ต้านโกง โครงการสร้างกระแสการเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (04/08/2017)
ราคากลาง จ้างจัดทำ Facebook Listening โครงการสร้างกระแสการเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (04/08/2017)
ราคากลาง โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "ทำเนียบส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์" (04/08/2017)
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Frame Synchronizer (27/07/2017)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ "เส้นทางประเทศไทย" (24/07/2017)
ราคากลาง จ้างพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ (21/07/2017)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การจัดงาน 50 ปีอาเซียน (21/07/2017)
โครงการจัดจ้างทำที่ชาร์จโทรศัพท์ในรถ แบบ 2 in 1 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (17/07/2017)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2 อาคารสำนักงานและปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงชั้น 1 อาคารหอประชุม กปส. (14/07/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode