กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (19/05/2015)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย จัดสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (15/05/2015)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ (ด้านหลัง) เป็นอาคารที่ทำการกองบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/05/2015)
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (30/04/2015)
ร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ.เอ็ม.และระบบ เอ.เอ็ม 2 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/04/2015)
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ทำเป็นเหตุผล ชุมชนทำได้ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสักตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/04/2015)
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาทำระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย (27/04/2015)
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ (24/04/2015)
ประกวดราคาซื้อตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผลิตรายการข่าว จำนวน ๓ รายการ (22/04/2015)
ประกาศประกวดราคา (21/04/2015)
ประกาศสอบราคา (21/04/2015)
ประกาศประกวดราคา (21/04/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด (09/04/2015)
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงฉากรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/04/2015)
เปลียนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบ อนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/04/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ High-Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/04/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (02/04/2015)
สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,080 ใบ (24/03/2015)
ร่างประกวดราคา โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (23/03/2015)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 จำนวน 22 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/03/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode