กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ (18/03/2014)
สอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ ๖๔ GB (18/03/2014)
ราคากลางโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง (17/03/2014)
สอบราคาซื้อเครื่องมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (17/03/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบสำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๑ (TV Studio ๑)ระบบ Dingital High-Definition ๑ ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตรายงานข่าวพิเศษ(สกู๊ปข่าว)วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 (13/03/2014)
เผยแพร่ข้อมูลประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ระยะที่ ๖) จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/03/2014)
สรุปผลการจดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ (12/03/2014)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือ Southern Situation เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11/03/2014)
ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือ Southern Situation เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11/03/2014)
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (11/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (10/03/2014)
ราคากลางค่าใช้จ่ายในการจัดอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด (06/03/2014)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุดพร้อมติดตั้งด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/03/2014)
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ ๒๖ จังหวัด ๒๖ ชุด พร้อมติดตั้ง (05/03/2014)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา และอาคารการะแวก) (04/03/2014)
ราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา และอาคารการะแวก) (04/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้เรียบเรียงข่าวในประเทศ (03/03/2014)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ระบบโทรศัพท์ VOIP (Hardware+Software) จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (03/03/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode