กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 69 รายการ (24/03/2015)
สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,080 ใบ (24/03/2015)
ราคากลาง โครงการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,080 ใบ (24/03/2015)
ร่างประกวดราคา โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (23/03/2015)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 จำนวน 22 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/03/2015)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 9 รายการ (19/03/2015)
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ) โครงการย่อย โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (19/03/2015)
ประกวดราคา โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผลิตรายการข่าว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิลเล็กทรอนิกส์ (19/03/2015)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคมแบบเต็มเวลา (19/03/2015)
ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรระชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) (18/03/2015)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High-Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง ๑ ระบบ (17/03/2015)
ราคากลางโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผลิตรายการข่าว จำนวน 3 รายการ (17/03/2015)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/03/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ (12/03/2015)
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (12/03/2015)
สอบราคาจ้างทำโครงสร้างและหลังคาคลุมพื้นที่ดาดฟ้าอาคาร สถานีเครื่องส่งวิทยุฯ ๑๐๐๐ กิโลวัตต์ จ.สระบุรี (12/03/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/03/2015)
ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/03/2015)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ทันตกรรม) (09/03/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยเคลื่อนที่(ภาษาอังกฤษ) โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2558 (06/03/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode