ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท สามารถไอโมบาย จำกัด (มหาชน) ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ ไอโมบาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (29/05/2015)
download 74
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท คิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรี จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (29/05/2015)
download 72
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางกอกดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุ ยูโร่ คัสตาร์ด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตลบอลสเตชั่น (29/05/2015)
download 63
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุของ เบนโตะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (29/05/2015)
download 57
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท สปอตร์ฮีโร่ จำกัด ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (29/05/2015)
download 48
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท Dai-ichi Kikaku (Thailand) Co.,Ltd ประสานขอการเผยแพร่สปอตวิทยุของสินค้า รถกระบะ อีซูซุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ ๙๗ ฟุตบอลสเตชั่น (29/05/2015)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (29/05/2015)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท อัศวโสภณ จำกัด สปอตประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (29/05/2015)
download 40
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สปอตประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (29/05/2015)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สปอตประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (29/05/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท มีเดีย พาเลท (ประเทศไทย) จำกัด สปอตประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (29/05/2015)
download 183
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สปอตประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (29/05/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ความยาวตอนละ ๑ นาที จำนวน ๖๐ ครั้ง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ (29/05/2015)
download 28
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมการค้าต่างประเทศ - ขอรับการสนับสนุนเวลาเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวของกรมการค้าต่างประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ (29/05/2015)
download 22
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมการค้าต่างประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ (29/05/2015)
download 32
ยืนยันการออกอากาศสารคดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ (29/05/2015)
download 44
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมการค้าต่างประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ (29/05/2015)
download 42
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประะเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ (29/05/2015)
download 35
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ความยาว ๑ นาที ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (29/05/2015)
download 41
ยืนยันการผลิตและเผยแพร่ออกอากาศสารคดี "๑ นาที กับ กปถ." ตอนที่ ๒๐๑ - ๒๕๐ , การเผยแพร่ออกอากาศสารคดี "๑ นาที กับ กปถ." ตอนที่ ๒๕๑ - ๓๖๕ และการผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ตอนที่ ๑๗ - ๒๔ ของ กรมการขนส่งทางบก (29/05/2015)
download 50

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7