กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร ประจำปีงบประมาณ 2558 (26/08/2014)
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย (26/08/2014)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (26/08/2014)
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25/08/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25/08/2014)
ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/08/2014)
สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและภาพข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (25/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์นำเข้าสัญญาณ, อุปกรณ์เล่นกลับสัญญาณภาพเสียง, ชุดตัดต่อ และชุดจัดเก็บภาพเสียงส่วนกลางที่รองรับระบบความคมชัดสูง HD จำนวน 1 ระบบ (22/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ Digital Audio Mixer (22/08/2014)
ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จำนวน 1 หลังด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อจอมอนิเตอร์ประจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณ (18/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคขารับน้ำหนักรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (18/08/2014)
สอบถามราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนภาพมุมสง ระบบ HD (High Definition)พร้อมอุปกรณ์สวนควบ (18/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างจัดเก็บข้อมูลและภาพข่าวโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (08/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนภาพมุมสูง ระบบ HD (High Definition) (08/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมกำกับภาพ Video Switcher (08/08/2014)
เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (07/08/2014)
ราคากลางโครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (07/08/2014)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2557 กรมประชาสัมพันธ์ (06/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตรายงานข่าวพิเศษ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและภารกิจองค์กร (06/08/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode