กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวง (10/03/2015)
ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบท (10/03/2015)
นรม. ชี้แจงกรณีเสียภาษีบ้านและที่ดิน ไม่ใช่จะเก็บในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอีก 1 -2 ปีข้างหน้า (09/03/2015)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ชูนโยบายลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทและผู้ติดตามช่วยเหลือคนพิการ (09/03/2015)
จังหวัดนครพนม จับมือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม สร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริต (06/03/2015)
ประธาน กกต.ลงพื้นที่ จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ กกต. (06/03/2015)
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการส่งผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกระยะ (05/03/2015)
จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมติดตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. (02/03/2015)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (02/03/2015)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” (01/03/2015)
จังหวัดตรัง ประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดตรัง ใสสะอาด” เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและร่วมขับเคลื่อนวาระเร่งด่วน (28/02/2015)
จ.สุพรรณบุรีขับเคลื่อนนโยบายชูท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ (28/02/2015)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในพื้นที่ จ.ลำปาง (28/02/2015)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (27/02/2015)
รัฐมนตรีว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองคำสร้อย จ.มุกดาหาร (27/02/2015)
จังหวัดราชบุรี จัดทีมปฏิบัติการ ตำบลคนราชบุรี ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (27/02/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ย้ำการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นลงไปถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล (27/02/2015)
สปข.8 กาญจนบุรี ร่วมสานต่อ งานพ่อสร้าง สนองนโยบายรัฐบาล (26/02/2015)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” (25/02/2015)
จ.ตราด สนองนโยบาย คสช. กิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 ผลงาน 1 เดือน ประชุมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558 ภายใต้ค่านิยมหลัก 12 ประการ (25/02/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode