กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พังงาย้ำเตือนระวังหน้าแล้งโรคทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ (13/02/2015)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แนะยึดค่านิยมไทยสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ในวันวาเลนไทน์ (13/02/2015)
“หมอรัชตะ” หนุนคน สธ. ออกกำลังกายเป็นนิจ เช็คสุขภาพทุกปี ป้องกันโรควิถีชีวิตเยือน (13/02/2015)
กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ คุมเข้มท้องถิ่น ต้องจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาทุจริตตามนโยบายรัฐบาล (13/02/2015)
กระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทของ อปพร. เป็นเงินโดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (12/02/2015)
รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (12/02/2015)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประชุมร่วมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รายงานความคืบหน้าปฏิรูป 36 วาระอย่างละเอียด เพื่อให้การทำงานมีทิศทางเดียวกันและคล่องตัวมากขึ้น (11/02/2015)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ทุกจังหวัดสำรวจแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ (11/02/2015)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาโรดแม็ปการกำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะค้างเก่าที่มีปริมาณมาก 6 จังหวัด เพื่อให้สามารถกำจัดขยะตามขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ (11/02/2015)
ปลัดแรงงาน แนะ แรงงานนอกระบบ เรียนวิชาชีพเสริม เพื่อมีรายได้มากขึ้น (05/02/2015)
สรรพากร พัฒนาแอพพลิเคชั่น “อาดี สมาร์ท แท็ก” เพิ่มความสะดวกการชำระภาษีผ่าน Smart Phone และ Tablet (05/02/2015)
จังหวัดอุทัยธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เปิดงานโครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. (05/02/2015)
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชุม 5 ฝ่ายติดตามความคืบหน้าการทำงานของทุกภาคส่วน ระบุงานทุกด้านประสานกันได้ดีเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ (05/02/2015)
กระทรวงมหาดไทย เร่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้ข้าราชการในสังกัด โดยจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการ วันที่ 9–26 กุมภาพันธ์นี้ (04/02/2015)
คณะรัฐมนตรี มีมติรับหลักการกฎกระทรวงตาม พรบ.งาช้าง 2558 เพื่อให้การควบคุม ครอบครองและการค้างาช้างที่ถูกกฎหมาย (04/02/2015)
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ให้การดูแลเกษตรกรอย่างเต็มที่ เน้นสร้างภาคเกษตรให้เข็มแข็ง ขอทุกคนร่วมมือกันอย่าให้ใครสร้างความขัดแย้งในประเทศ (04/02/2015)
นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมแผนงานที่จะใช้แผ่นยางเพื่อการจัดซื้อให้สอดรับการใช้ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง (04/02/2015)
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสายงานชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทาน ตามนโยบายรัฐบาล ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน (04/02/2015)
ปลัดแรงงาน ย้ำชัด ผู้บริหารแรงงานต้องเดินตามนโยบายรัฐบาล ยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น (04/02/2015)
จ.ระนองชี้แจงผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แก้วิกฤตขาดแคลน (03/02/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode